Trastorns per estrés post-traumàtic

Criteris per al diagnòstic de F43.1 Trastorn per estrès posttraumàtic (309.81), segons el DSM-IV-R

A. La persona ha estat exposada a un esdeveniment traumàtic en el qual han existit 1 i 2:
1. la persona ha experimentat, presenciat o li han explicat un (o més) esdeveniments caracteritzats per morts o amenaces per a la seva integritat física o la dels altres
2. la persona ha respost amb un temor, una desesperança o un horror intensos. Nota: En els nens aquestes respostes poden expressar-se en comportaments desestructurats o agitats
B. L’esdeveniment traumàtic és reexperimentado persistentment a través d’una (o més) de les següents formes:
1. records de l’esdeveniment recurrents i intrusos que provoquen malestar i en què s’inclouen imatges, pensaments o percepcions. Nota: En els nens petits això pot expressar-se en jocs repetitius on apareixen temes o aspectes característics del trauma
2. somnis de caràcter recurrent sobre l’esdeveniment, que produeixen malestar. Nota: En els nens pot haver somnis terrorífics de contingut irreconeixible
3. l’individu actua o té la sensació que l’esdeveniment traumàtic està passant (s’inclou la sensació d’estar revivint l’experiència, il · lusions, al · lucinacions i episodis dissociatius de flashback, fins i tot els que apareixen en despertar o al intoxicar). Nota: Els nens petits poden reescenificar l’esdeveniment traumàtic específic
4. malestar psicològic intens a l’exposar-se a estímuls interns o externs que simbolitzen o recorden un aspecte de l’esdeveniment traumàtic
5. respostes fisiològiques a l’exposar-se a estímuls interns o externs que simbolitzen o recorden un aspecte de l’esdeveniment traumàtic
C. Evitació persistent d’estímuls associats al trauma i afebliment de la reactivitat general de l’individu (absent abans del trauma), tal com indiquen tres (o més) dels següents símptomes:
1. esforços per evitar pensaments, sentiments o converses sobre el succés traumàtic
2. esforços per evitar activitats, llocs o persones que motiven records del trauma
3. incapacitat per recordar un aspecte important del trauma
4. reducció acusada de l’interès o la participació en activitats significatives
5. sensació de desinterès o alienació enfront dels altres
6. restricció de la vida afectiva (p. ex., incapacitat per tenir sentiments d’amor)
7. sensació d’un futur desolador (p. ex., no espera obtenir una ocupació, casar-se, formar una família o, en definitiva, portar una vida normal)
D. Símptomes persistents d’augment de l’activació (arousal) (absent abans del trauma), tal com indiquen dos (o més) dels següents símptomes:
1. dificultats per conciliar o mantenir el son
2. irritabilitat o atacs d’ira
3. dificultats per concentrar-
4. hipervigilància
5. respostes exagerades de sobresalt
E. Aquestes alteracions (símptomes dels Criteris B, C i D) es perllonguen més d’1 mes.
F. Aquestes alteracions provoquen malestar clínic significatiu o deteriorament social, laboral o d’altres àrees importants de l’activitat de l’individu.
Especificar si:
Agut: si els símptomes duren menys de 3 mesos Crònic: si els símptomes duren 3 mesos o més.
Especificar si:
D’inici demorat: entre l’esdeveniment traumàtic i l’inici dels símptomes han passat com a mínim 6 mesos.

Contacta o truca'ns

11 + 8 =

Ja oferim sessions presencials, però si prefereixes quedar-te a casa, també seguim amb les sessions online.