Canvis de cicle vital

La vida de qualsevol ésser viu transcorre al llarg d’una sèrie d’etapes; tots els éssers vius des del seu naixement fins a la seva mort passen per una sèrie d’etapes o fases evolutives: la: vida intrauterina, el naixement, la infància, la adolescència, la joventut, la adultesa – maduresa , vellesa. Aquest conjunt d’etapes o fases de la vida constitueix el seu “cicle vital”. Cadascuna d’elles presenta les seves pròpies característiques, les seves pròpies peculiaritats.

La concepció tradicionalment segons la qual s’ha considerat com a propi de cada etapa (Infància: créixer, desenvolupar-se; Joventut: formar-se, Adultesa: treballar, responsabilitzar-se, madurar, etc.

Actualment no es pot defendre, amb rigor, que existeixi una edat per aprendre, una altra per treballar i produir, i una per descansar. Avui es tendeix a considerar cada etapa amb entitat pròpia i no solament concebuda en funció de les fases posteriors.

El fenomen de l’extensió de la joventut en un interval d’edat cada cop més ampli i, de manera especialment significativa, la perspectiva d’una important prolongació de la vida o de l’expectativa de vida per a les generacions actuals i futures, estan alterant radicalment l’esquema del cicle vital humà. Les transformacions d’aquests canvis encara no són plenament viscudes en tant que encara són poc percebuts i integrats per les persones, però ja es manifesten en el cada cop més llarg espai de vida del que es pot gaudir un cop abandonada la vida laboral activa.

És en aquesta transició entre etapes on de vegades, poden existir conflictes d’adaptació i on pot ser convenient l’ajuda psicològica.

Contacta o truca'ns

8 + 9 =

Ja oferim sessions presencials, però si prefereixes quedar-te a casa, també seguim amb les sessions online.