Altes capacitats

Els nens o nenes considerats superdotats són aquells que presenten un nivell de rendiment intel·lectual superior en un ampli ventall d’aptituds i capacitats, i a més, aprenen amb facilitat qualsevol matèria o àrea.

Distingeix aquests nens / es superdotats els talentosos, que serien aquells que mostren habilitats específiques en àrees molt concretes. Així es pot parlar de Talent acadèmic, Talent matemàtic, Talent verbal, Talent motriu, Talent social, Talent artístic, Talent musical i Talent creatiu.

L’important de les diverses classificacions que existeixen sobre la superdotació i les altes capacitats intel·lectuals es va poder avaluar i fer la identificació, entre uns altres, per poder donar la resposta educativa que cada nen / a necessita. Es tracta en definitiva que aquests nens / es es desenvolupin adequadament per arribar a ser homes i dones felices en la vida.

Els nens / es superdotats a més d’obtenir les proves psicomètriques encarregades d’avaluar habilitats intel·lectuals un quocient intel·lectual superior a 130 (CI> = 130) tenen altres característiques tant o més importants que el quocient intel·lectual. Es fan moltes preguntes encara que presenten una elevada curiositat pel que els envolta, s’impliquen molt en tasques que són del seu interès, obtenen bones puntuacions en proves i normalment sense massa esforç, prefereixen relacionar-se amb adults o nens majors que ells, tenen bona intuïció, aprenen fàcilment i acostumen a avorrir-se a classe, presenten sentiments molt forts i poden arribar a ser hipersensibles, són molt autocrítics i perfeccionistes amb el que els interessa.

És per això que sovint pot ser d’ajuda un seguiment psicològic.

Contacta o truca'ns

15 + 12 =

Ja oferim sessions presencials, però si prefereixes quedar-te a casa, també seguim amb les sessions online.